[field_source-formatted], From: Przyborowski, Jan To: Przyborowski, Apolosya in Litzmannstadt - Dachau 11 April 1941 (Postmark)

WWIICCC-0139i.jpg
WWIICCC-0139ii.jpg

Tabs