letter, From: Ciemniewski, Stephan To: Ciemniewski, Joseph à Sonowitz. - Auschwitz 20 June 1943

WWIICCC-0039i.jpg
WWIICCC-0039ii.jpg

Tabs