letter, From: Gozdzialski, Roman To: Gozdzialski, Elzbieta in Wutno (Wartheland) ?? - Auschwitz 19 September 1944

WWIICCC-0054i.jpg
WWIICCC-0054ii.jpg

Tabs