letter, From: Kiczan, Ludwik To: Kiczan, Luiza in Przemysl (?) - Auschwitz 8 August 1943

WWIICCC-0043i.jpg
WWIICCC-0043ii.jpg

Tabs