postcard, From: Zaworski, Kasimir To: Zaworska, Wanda in Krakow - Auschwitz April 1942

WWIICCC-1030i.jpg
WWIICCC-1030ii.jpg

Tabs