Photograph of Zdena Salivarová Josef Škvorecký and Josef Škvorecký from Michal Tůma : portréty

Photograph of writers Zdena Salivarová and Josef Škvorecký, 2004

canpub